Algemeen

Het omgevingsbeleid is door de jaren heen alsmaar ingewikkelder geworden, een trend die zich nog altijd verder doorzet. Uiteraard is de zorg voor onze omgeving en het leefmilieu een belangrijke zaak. Voor ondernemers wordt het echter steeds moeilijker om door de bomen het bos te zien. M-tech Nederland helpt u daarom uw weg te vinden in wat soms een doolhof lijkt. Zo kan ieder doen waar hij goed in is: u kunt ondernemen en wij kunnen er aan bijdragen dat u te allen tijde voldoet aan de regels en weet wat er komen gaat.

M-tech Nederland heeft een breed inzetbaar team van adviseurs, juristen en specialisten op het gebied van milieu en omgevingsbeleid. Wij adviseren en ondersteunen zowel op het gebied van algemeen milieumanagement, vergunningenmanagement en managementsystemen als op specialistische deelgebieden, zoals afval, geluid, luchtkwaliteit, ecologie, geur en externe veiligheid. 

M-tech Nederland is in 2014 ontstaan uit M-touch BV uit Breda en SCM Milieu BV uit Roermond. M-tech Nederland is onderdeel van M-tech NV met als hoofdvestiging Brussel.