ISO 9001 - ISO 14001

De normen ISO 9001 en 14001  bevatten de eisen die worden gesteld aan een gecertificeerd kwaliteits- of milieuzorgsysteem. De invoering van een managementzorgsysteem, indien gewenst afgesloten met een certificering door een externe Certificerende Instelling, draagt bij aan het bereiken van doelstellingen om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, met als einddoel een goed en blijvend bedrijfsresultaat.

M-tech Nederland kan u ondersteunen in het opzetten van het organisatiehandboek, het up-to-date houden hiervan en bij het implementeren van de verplichte aanvullende zaken. Ook hebben onze adviseurs en auditors nauwe contacten met Certificerende Instellingen, waardoor wij samen met u juiste keuzes kunnen maken. Na het behalen van het ISO 9001 / ISO14001 certificaat kunnen wij u jaarlijks blijven ondersteunen bij de interne- en externe audits,  met als doel het behoud van uw certificaat. Een managementzorgsysteem is een middel om steeds betere milieu- en kwaliteitsprestaties te leveren.