Producten

Een integrale benadering van al uw milieuvraagstukken, daar staat M-tech voor. Ons gamma van diensten bestrijkt dan ook alle relevante domeinen. Van milieu- en veiligheidsadvies in de breedste zin tot de volledige coördinatie van milieu-vergunningsaanvragen, MER’s, VR’s en planologische aangelegenheden. Elk aspect van uw activiteit wordt door onze deskundigen zorgvuldig onderzocht, juridisch getoetst en professioneel uitgewerkt.