VCA

VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichtingssysteem van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

Ook andere bedrijven, die buiten de doelgroep van VCA vallen, kunnen zich laten certificeren. Men kan kiezen uit VCA*, VCA** of VCA Petrochemie. VCA* is bedoeld  voor aannemers, die geen  onderaannemers inschakelen. VCA** stelt extra eisen aan een VGM-beleid en –organisatie. VCA Petrochemie is bedoeld voor aannemers die willen werken in voor petrochemische bedrijven.

Verplichte onderdelen zijn bijvoorbeeld het vastleggen van een VGM-beleid en –organisatie (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), het opleiden van uw medewerkers en leidinggevenden, het voorhanden hebben van een wettelijke risico-inventarisatie & -evaluatie en het keuren van al uw gereedschap en materieel. De norm heeft als doel  het verminderen en het beheersen van arbeids- en veiligheidsrisico’s.

M-tech Nederland  kan u ondersteunen in het opzetten van het VCA-handboek, bij het implementeren, het onderhouden en ondersteunen van de verplichte onderdelen.